Kontakta oss 044-22 63 20

ROT-avdrag 2016

Alla som uppfyller villkoren kan få upp till 50 000 kr i skattereduktion för ROT-tjänster (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad). Är man t ex två som äger huset blir det 50 000 per ägare. Skattereduktionen utgår för arbetskostnaden och gäller inte material. Man kan få skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden, max 50 000 kronor totalt. Den som nyttjat ROT-avdraget fullt ut, och alltså får skattereduktion med 50 000 kronor, har köpt ROT-tjänster för totalt 166 666 kronor innan skatteavdraget.

Schablonavdrag

  • Schablonsatserna är 24% av den totala kostnaden vid installation av gas, el, olje- eller pelletspannor.
  • För vedpannor är schablonsatsen 28% av den totala kostnaden.
  • För solfångare är schablonsatsen 30% av den totala kostnaden.

Ett exempel:

Totalt pris för ny vedpanna och ackumulatortankar inkl arbetskostnad: 100 000:-

Schablon (28%): 28 000:- i arbetskostnad.

Rotavdrag (30%) på arbetskostnaden: 8 400:- i skattereduktion.

Observera att schablonkostnaden är en rekommendation från Skatteverket och inte tvingande.

Läs mer på SBBA:s hemsida…

Klicka här >>>
Klicka här >>>